اس ام اس عاشقانه برگرد اوج دلتنگی

۲۶۴۴۸۰۰۱۱۰٫jpg

خفن ترین اس ام اس ها با موضوع قلیون

۱۵۹۵۱۷۷۱۱۹٫jpg

برترین اس ام اس های معرفتی و رفاقتی خفن

۳۳۶۹۷۸۴۱۴۳٫jpg

ناب ترین گلچین اس ام اس عاشقانه جدید

۲۷۷۸۹۶۰۷۳۳٫jpg

جدیدترین اس ام اس های فارسی ناب و زیبا

۲۴۲۰۸۶۳۴۰۳٫jpg

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه روز

۱۶۸۶۶۳۲۴۸۷٫jpg

عاشقانه ترین اس ام اس و پیامک ناب و جدید

۱۹۶۱۹۲۱۹۵۲٫jpg

اس ام اس درباره رفیق و یار بی معرفت

۲۲۶۱۵۰۰۵۲۸٫jpg

گلچین جدیدترین اس ام اس های ناب دی ماه

۳۱۶۷۴۶۸۹۸۴٫jpg

جدیدترین اس ام اس های فارسی ایرانی دی ماه

۱۸۴۶۶۹۰۶۹۳٫jpg