مراسم ترسناک خارج کردن جن از بدن افراد

مراسم ترسناک خارج کردن جن از بدن افراد 

مراسم خارج کردن جن از بدن افراد در حالی انجام می شود که کارهای عجیب غریبی انجام می‌دهند و فرد را کلا سیاه می‌کنند. وجود داشتن جن و این که به اصطلاح می گویند فردی جن زده شده هست در هر کشوری بستگی به اعتقاد مردم آنجا دارد .مراسم جن گیری در میان کاتولیک ها به ندرت دیده میشود و فقط بعضی از کشیش ها آن را انجام می‌دهند، اما در آمریکای لاتین اینکار را به صراحت انجام میدهند.

 

برای مثال برادر هِرمس خودش را یک جن گیر می نامد و ادعا میکند که سالها هست جن گیری را به منظور مقاصد شفابخش انجام داده جن گیری تلاش برای خارج کردن جن، شیطان یا ارواح شرور از شخص یا محلی هست که باور دارند مورد تسخیر قرار گرفته‌هست. کسی که جن گیری را انجام میدهد،جن گیر خوانده می شود؛ و غالباً شخصی روحانی می باشد که توسط کلیسا این تعلیمات، تواناییها و قدرتها را فرا گرفته‌هست.

 

با وجود این که مراسم جن گیری کاتولیک ها، به ندرت دیده میشود و فقط بعضی از کشیش ها آن را انجام میدهند، اما در آمریکای لاتین اینکار را به صراحت انجام میدهند.برای مثال برادر هِرمس خودش را یک جن گیر می نامد و ادعا میکند که سالها هست جن گیری را به منظور مقاصد شفابخش انجام داده هست.

 

 به گزارش ناز میهن او از آتش، زباله، شمع، گُل، تخم مرغ و مواد طبیعی دیگر بهره گیری می کندو از این رهگذر در تلاش هست تا ارواح خبیثه و شیاطین را از ذهن و جسم قربانیان خارج کند.در این گزارش تصویر های جالبی از مراسم جن گیری در آمریکای لاتین را خواهید دید

مراسم ترسناک خارج کردن جن از بدن افراد

مراسم ترسناک خارج کردن جن از بدن افراد

مراسم ترسناک خارج کردن جن از بدن افراد

مراسم ترسناک خارج کردن جن از بدن افراد

مراسم ترسناک خارج کردن جن از بدن افراد

 

مراسم ترسناک خارج کردن جن از بدن افراد

 

گرد آوری : ناز میهن

کلیدواژه ها :