اخبار فرنگی ,خبرهای فرنگی,حدیث میر امینی

 

مجتبی رجبی یکی از بازیگران سینما و مدیر فعلی شبکه جام جم می باشد.

حدیث میر امینی ازدواج کرد حدیث میر امینی بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار عکس خود و همسرش مجتبی رجبی در ایستاگرام شخصی اش ازدواج خود را علام کرد. مجتبی رجبی یکی از بازیگران سینما و مدیر فعلی شبکه جام جم می باشد.

 

در ادامه عکس های مراسم عقد این زوج هنری را مشاهده می کنید:

 

 اخبار فرنگی ,خبرهای فرنگی,حدیث میر امینی

 

 اخبار فرنگی ,خبرهای فرنگی,حدیث میر امینی

 

 اخبار فرنگی ,خبرهای فرنگی,حدیث میر امینی

 

 اخبار فرنگی ,خبرهای فرنگی,حدیث میر امینی

 

اخبار فرنگی – گوهرگرد آوری : ناز میهن